Lithuanian
aliuminio konstrukcijosstiklinimasstumdomos sistemos
langai ir durys

Naudinga

Garantiniai įsipareigojimai

  • PVC rėmams ir armatūrai – 5 metai.
  • Stiklo paketams – 1 metai.
  • Langų apkaustams ir furnitūrai – 2 metai.
  • Įėjimo durų furnitūrai (lankstams, rankenoms, spynoms, užraktui) – 2 metai.
  • Įėjimo durų slenksčiams ir pritraukikliams – 1 metai
  • Montavimo darbams – 5 metai.
  • Paskirties darbams (tinkavimo) -5 metai.
  • Palangėms – 2 metai.

ŽODYNĖLIS

Apkaustai – tai vyriai, rankenėlės ir kiti metaliniai mechanizmai, padedantys varstyti langą, darantys jį saugesnį ir pan.

Argono dujos – inertinės aplinkai nekenksmingos dujos, kuriomis gali būti užpildomas stiklo paketas. Šios dujos mažina pro stiklą konvekcijos būdu prarandamos šilumos nuostolius. Užpildymas argono dujomis įeina langų standartinę komplektaciją.

Armuotė – į plastikinio profilio vidų dedama išlankstyta plieno juosta. Nuo jos priklauso profilio stiprumas, atsparumas deformacijai. Armuotės stiprumas priklauso nuo naudojamo plieno storio, o ypač nuo išlankstytos formos: kuo daugiau standumo briaunų turi armuotė, tuo ji stipresnė.

Atverčiamasis langas – atvertus langą, patalpa vėdinasi. Pasukus rankenėlę į viršų, apatinė lango dalis lieka prisispaudusi, o viršutinė pasvyra į patalpos vidų.

Furnitūra – žr. apkaustai.

Garso izoliacija – parodo, koks yra skirtumas tarp garso intensyvumo skirtingose izoliuojančio objekto (pvz., lango) pusėse. Matuojama decibelais (dB).

Hermetikas – medžiaga, kuria sujungiamas stiklo paketo stiklas ir rėmelis. Stiklo paketas tampa hermetiškas.

Kamera – plastikinis lango profilis viduje yra padalytas pertvarėlėmis. Taip susidaro lango profilio kameros, su kuriomis dažnai tapatinamas lango šiltumas. Realiai profilio šilumos izoliacija labiau priklauso nuo profilio pločio nei nuo pertvarėlių skaičiaus, o viso lango šilumos izoliaciją daugiausia lemia stiklo paketo savybės.

Įklijuotas stiklo paketas – nauja langų gamybos technologija: stiklo paketas įklijuojamas į profilį. Tokiu būdu stiklo paketas taip pat tampa laikančiąja konstrukcija, langas pasidaro stabilesnis, todėl galima gaminti kur kas didesnius varstomuosius langus.

Lankstai – metalinė apkaustų dalis, leidžianti varstyti langą.

Nusėdimas – plastikiniams langams natūralus procesas, kai langai pradeda sunkiau varstytis. Jis yra lengvai pataisomas – specialistas iš naujo sureguliuoja langus. Langų nusėdimas – baigtinis procesas ir vyksta tol, kol atraminės plokštelės galutinai „prisitaiko“ prie stiklo paketo. Intensyvesnis vasarą, kada šiltas plastikas lengviau deformuojasi.

Profilis – plastikinė lango dalis aplink stiklą. Iš profilių sudaryti langų rėmai ir varčios. Viduje profilį vidinės pertvarėlės suskaido į kameras. Didžiausioje kameroje turi būti įdėta plieninė armuotė.

PVC (polivinilchloridas) – cheminis chloro, anglies, vandenilio junginys, paprastai vadinamas tiesiog plastiku. PVC sudedamosios dalys kilusios iš natūralių žaliavų – naftos arba dujų ir valgomosios druskos. Šiandien PVC – įvairiapusiškų medžiagos savybių turinti žaliava, kurią galima labai įvairiai panaudoti. PVC yra chemiškai stabilus ir nepavojingas žmogaus sveikatai.

Rėmas – prie angos kraštų tvirtinama nejudanti lango dalis.

Selektyvinis stiklas – stiklas, padengtas plonu keleto metalo oksidų ir sidabro sluoksniu. Toks stiklas gerina lango šilumos izoliaciją.

Stiklajuostė – plastikinė lango profilio detalė, prispaudžianti ir laikanti stiklo paketą.

Stiklo paketas – du ar daugiau hermetiškai tam tikrais atstumais sujungti stiklai, tarp kurių susidaro uždaros hermetiškos kameros. Stiklo paketo kameros užpildomos dujomis (dažniausiai argonu) – taip pagerinamos šiluminės savybės. Stiklo paketo šilumos izoliacija kur kas geresnė nei paprastų dviejų stiklų.

Stiklo paketo rėmelis – tam tikru atstumu atskiria paketo stiklo lakštus ir įterpia absorbentą.

Šalčio tiltelis – šilumai laidi (pvz., metalinė) detalė, jungianti lauką ir patalpos vidų. Per ją prarandama daug šilumos.

Šilumos izoliacija – dydis, parodantis, kiek veiksmingai sulaikoma šiluma. Matuojama [m² • K / W]. Atvirkščiai proporcinga šilumos laidumui.

Šilumos laidumas – dydis, parodantis šilumos kiekį, per laiko vienetą praeinantį per 1 m2 atitvaros, kai abiejų paviršių temperatūrų skirtumas lygus 1 kelvinui. Matavimo vienetas W/m²K. Atvirkščiai proporcingas šilumos izoliacijai.

Tarpinė – dažniausiai guminė juostelė, užtikrinanti lango sandarumą tarp rėmo ir varčios, tarp profilio ir stiklo paketo.

Varčia – varstomoji lango dalis.

Varčios pakėlimo mechanizmas – detalė, padedanti lengviau varstyti didelio formato langus, neleidžianti nusėsti langui.

Vyriai – žr. lankstai.